• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Butle na gazy techniczne – najważniejsze zasady związane z użytkowaniem
Trzymanie gazów technicznych w metalowych butlach pozwala na ich wygodne użytkowanie, lecz też wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Z takich też powodów wszystkie butla do helu, Butla butle 30 L muszą być odpowiednio traktowane, aby nie spowodowały one żadnego niebezpieczeństwa. Przede wszystkim istotne jest, żeby były dokładnie opisane, co pozwoli na identyfikację gazu znajdującego się w środku. Jakieś pomyłki są naprawdę niebezpieczne, dlatego ma to bardzo duże znaczenie. Należy też unikać podgrzewania butli i trzymania ich w ciepłych miejscach, najlepszym miejscem do ich przechowywania będzie jakieś dobrze wentylowane, zadaszone pomieszczenie. Każda butla do ar dopuszczona do użytkowania posiadać musi homologację, potwierdzającą jej odpowiedni techniczny stan. Homologacja taka jest robiona przez firmy posiadające uprawnienia, i polega na dokładnych oględzinach technicznego stanu oraz próbie ciśnieniowej. Jeśli wszystko będzie w porządku, to wystawione zostaną dokumenty przedłużające ważność.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.